Vår nya revisor Erik Sandh

Bolaget fortsätter att växa och för att leva upp till efterfrågan har vi anställt Erik Sandh. Erik har erfarenhet från både Kpmg där han jobbat med revision och Lrf Konsult där han jobbat med redovisning.

Vi stödjer Aktiv skola

Feiff Revision & Redovisning stödjer Aktiv skola i sitt arbete för en bättre fysisk och mental hälsa för barn och ungdomar.

 

Är du revisor och vill jobba hos oss?

Vi behöver utöka vårt revisionsteam från våren 2017. Senare under hösten kommer vi att starta rekryteringen av en auktoriserad revisor men om du är intresserad så får du gärna höra av dig redan idag. Det är en spännande tjänst i ett expansivt bolag så tveka inte att kontakta oss om du är nyfiken. Tel 018-56 54 47 eller niklas.feiff@feiff.se

 

Är du vår nya medarbetare?

Redovisningskonsult med eget kundansvar
I rollen som kundansvarig blir du direkt en nyckelperson för dina kunder och för byrån. I ditt arbete utför du hela flödet från löpande redovisning till bokslut och årsredovisning samt håller en löpande kontakt med kunder för att bygga relation och leverera bra service.

Läs mer om tjänsten under rubriken Jobba hos oss

Sofia Stahre, vår nya medarbetare

Från första februari har vi en ny medarbetare som heter Sofia Stahre. Sofia är Auktoriserad redovisningskonsult och har tidigare arbetat på Yvonne Kanebäck Redovisningsbyrå, Grant Thornton och Mlt. Sofia kommer att jobba med alla delar av bolagets redovisningsutbud.

Redovisningskonsult & revisor med egen kundstock sökes

Anledningarna till att vilja ingå i en byrå istället för att driva eget kan vara många. Ökade kvalitetskrav, socialt umgänge och tryggheten i en anställning kan vara några av dessa anledningar. Om du är redovisningskonsult eller revisor med en liten eller stor klientstock och hellre vill vara en del av vårt team är du välkommen att kontakta Niklas Feiff för diskussion av möjliga tillvägagångssätt.

Percy Feiff får ny roll

Percy Feiff grundade byrån för drygt 25 år sedan och har fram till oktober 2015 jobbat som Auktoriserad revisor. Percy har nu lämnat över stafettpinnen till Niklas och Percys framtida roll i bolaget är som rådgivare och sakkunnig både internt och externt.

Nya arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att det blir ytterligare en ändring av arbetsgivaravgifter för unga.  För dig som arbetsgivare innebär det att du ska deklarera enligt de nya reglerna från redovisningsperioden augusti, det vill säga lönen som betalas ut under augusti månad.

Följande arbetsgivaravgifter gäller från och med 1 augusti 2015

Full arbetsgivaravgift för födda 1950-1989                     31.42%
Arbetsgivaravgift för födda 1990 eller senare                 25,46%
Ålderspensionsavgift för födda 1938-1949                     10,21%
Arbetsgivaravgift för födda 1937 eller tidigare                 0%