Redovisningskonsult & revisor med egen kundstock sökes

Anledningarna till att vilja ingå i en byrå istället för att driva eget kan vara många. Ökade kvalitetskrav, socialt umgänge och tryggheten i en anställning kan vara några av dessa anledningar. Om du är redovisningskonsult eller revisor med en liten eller stor klientstock och hellre vill vara en del av vårt team är du välkommen att kontakta Niklas Feiff för diskussion av möjliga tillvägagångssätt.

Percy Feiff får ny roll

Percy Feiff grundade byrån för drygt 25 år sedan och har fram till oktober 2015 jobbat som Auktoriserad revisor. Percy har nu lämnat över stafettpinnen till Niklas och Percys framtida roll i bolaget är som rådgivare och sakkunnig både internt och externt.