Vi önskar att fler ska få en god jul

2014 delar Cancerfonden ut 415 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Mer bidrag innebär fler framsteg inom den livsviktiga forskningen och för oss alla närmare det livsviktiga målet – att besegra cancer.

 

Inget förbud mot underskott i bostadsrättsföreningar

Senaste tidens diskussion om förbud mot progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar har väckt frågan om vilken påverkan de nya reglerna kommer att få på hyrorna. Branschorganisationen (FAR), HSB, Bostadsrätterna, SBC och Riksbyggen har beställt en genomgång av rättsläget och resultatet visar att det inte finns något hinder mot underskott i bostadsrättsföreningar. Däremot kan stadgarna innehålla regler för den enskilda föreningen att årets kostnader ska täckas av hyran och för dessa föreningar kan en hyresökning vara tvingande. Kontakta oss gärna om ni vill diskutera vad som gäller i er förening.